Projektowanie Multimedialne - prace uczennic z klasy 2LP

W naszym Liceum Plastycznym zajęcia z Projektowania Multimedialnego prowadzone są przez rok, jako zajęcia wspomagające zagadnienia projektowe w wybranej przez ucznia specjalizacji. W trakcie nauki uczniowie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności pracy w środowisku  cyfrowym, doskonaląc znajomość programów graficznych. Uczą się od podstaw programów wektorowych - Adobe Illustrator i bitmapowych - Adobe Photoshop. Poznają formę składu w programie InDesign przy budowaniu lauyot’u oraz przyswajają  nowatorskie działania przy projektowaniu jakim jest research.  

Przedstawiamy prace graficzne z zajęć Projektowania Multimedialnego prowadzone w klasie II przez mgr sztuki, artystę grafika Krystynę Urbanowicz-Dudek. 

Uczniowie proces nauki w programie wektorowym Adobe Illustrator zakończyli wykonując prace graficzną pt. Autoprezentacja, w której mogli wykorzystać wszystkie zdobyte umiejętności w grafice 2D.  Przedstawiamy ciekawe rozwiązania tego tematu.

Projekt Magdaleny Mazurkiewicz, w którym odwołuje się do planu Metra i nadaje jej tytuł „Magda Metro Map” jest próbą opanowania złożoności własnego życia, otaczającego ją świata w sposób syntetyczny.  Zadaniem ćwiczenia jest sprowokowanie refleksji u ucznia, to  trudna próba przyjrzenia się sobie, określenie siebie i nazwania tego co jest dla mnie ważne a co ważniejsze. Praca Magdy jest nie tylko graficzną prezentacją własnej osoby, jest również intelektualną refleksją i rozważaniem o sobie samej.

Projekt Magdy Mazurkiewicz 

Projekt.multim.2LP18.19_1

Projekt Julii Sęk to swobodna interpretacja tego co jest najważniejsze dla niej w wieku 18 lat. Piękny i swobodny autoportret, wykonany w programie Illustrator, bez adoracji, szczery, hipnotyzujący.

Projekt Julii Sęk 

Projekt.multim.2LP18.19_2

Projekt Dominiki Zawiślak to dowcipna wypowiedź na temat co lubię i gdzie jestem z tajemniczym wsparciem przyjaciół (wysuwającą się ręką zza kadru).

Projekt Dominiki Zawiślak 

Projekt.multim.2LP18.19_3

Projekt Aleksandry Snopek to próba określenia siebie, tego co muszę, co lubię, co mnie dziwi a jest niebieskie i co pozytywne a  ciepłe i żółte. Projekt dopełnia swobodny autoportret, prawdziwy i oszczędny, z zaciekawieniem przygląda się temu co wokół, tak z boku.

Projekt Oli Snopek 

Projekt.multim.2LP18.19_4

Ćwiczeniem kończącym proces dydaktyczny z przedmiotu Projektowanie Multimedialne jest wykonanie przez uczniów animacji, ruchomej grafiki tzw. montion design w dowolnym programie graficznym Photoshop lub Illustrator.

Przedstawiamy projekt animacji wykonany w programie Illustrator przez Magdalenę Mazurkiewicz. Jest to piękna, pełna poezji historia w grafice ruchomej.

Animacja Magdy Mazurkiewicz –

Kolejna animacja to kosmiczna i dowcipna historia w krótkim filmie Aleksandry Rosińskiej pt. „Kosmiczna historia z UFO w tle”

Animacja Oli Rosińskiej  -

Animacja Julii Sęk to studium ruchu dłoni, szkic ruchomy pokazujący warsztat autorki i zdobyte umiejętności w procesie edukacji z rysunku i malarstwa a zrealizowany w projekcie na zajęciach z Multimediów.

 Animacja Julii Sęk -  https://www.youtube.com/watch?v=Q9X5cmHeRoE&feature=youtu.be

Kolejne animacje to projekty dowcipne i z przymrużeniem oka, prezentują możliwości jak można wykorzystać zdjęcie, świetnie bawiąc się i ucząc. To dowcipny projekt Natalii Ogrodniczak, Mai Stanisławskiej i Julii Jachimowskiej.

Animacje Natalii Ogrodniczak – https://www.youtube.com/watch?v=33RZApDgGUw&feature=youtu.be

Julii Jachimowskiej – https://www.youtube.com/watch?v=BSKMbdaIpB8&feature=youtu.be

Mai Stanisławskiej – 

Stanislawskagif_1