Odtwarzamy znane dzieła sztuki

 

Inspirując się PASTISZEM wykonanym w naszej szkole przez uczniów z technika fotografii i multimediów plastycy też ruszyli do dzieła i dołączyli się do akcji odwzorowując słynne dzieła sztuki. W czasie kiedy większość społeczeństwa pozostaje w domach, a muzea i galerie są zamknięte, różne instytucje kultury zachęcają do zabawy w tworzenie pastiszy znanych dzieł sztuki. Korzystając z akcesoriów i materiałów dostępnych w naszych domach można stworzyć fantastyczne prace. Trend ten zapoczątkowało Getty Museum w Los Angeles, a prace z hashtagiem #betweenartandquarantine są śledzone w mediach społecznościowych przez tysiące osób. Podobnie Muzeum Narodowe w Warszawie zachęca do poznawania i odtwarzania dzieł ze swojej kolekcji, projekt #niebawemwMNW cieszy się ogromnym powodzeniem. Prace powstały w ramach lekcji historii sztuki, prowadzonych przez p. Joannę Mulawę.

 

Jedna sztuka dziennie - czyli co nas zachwyca w dziełach sztuki

Jedna sztuka dziennie - czyli co nas zachwyca w dziełach sztuki_1

Jedna sztuka dziennie to projekt uczniów Liceum Sztuk Plastycznych, który był prowadzony w ramach zajęć z historii sztuki. Polega na prezentowaniu naszych ulubionych dzieł sztuki wraz z reprodukcją i krótkim uzasadnieniem. Zachęcamy do obejrzenia galerii oraz zajrzenia na stronę internetową - www.jednasztukadziennie.blogspot.com. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest nauczyciel historii sztuki - p. Joanna Mulawa.

 

Historia architektury - gotyk

W trakcie nauki w Liceum Sztuk Plastycznych uczniowie poznają różne dziedziny sztuki. Jedną z nich jest architektura i jej historia od czasów prehistorycznych do XX wieku. Zachęcamy do zapoznania się z infografikami prezentującymi najważniejsze cechy stylu gotyckiego.
Gotyk_1
 
 
Gotyk_2
 
 

Ciekawe kanały na platformie YouTube poświęcone sztuce i zabytkom

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi kanałami na platformie YouTube poświęconymi sztuce i zabytkom.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

https://www.youtube.com/user/tvnid/

Architecture is a good idea - Radosław Gajda i Natalia Szcześniak

https://www.youtube.com/channel/UCFgktyAQdfcHmIbubYPCnHQ

Sztuka uniwersalna - o sztuce i makijażu w jednym

https://www.youtube.com/channel/UCkFoI7DqK6OsofJlzv8PQPw

Porozmawiajmy o sztuce - Aleksandra Doligalska

https://www.youtube.com/channel/UCR5mXeNybMpn-j7zNIPYdZg

Art Freak - Historia sztuki

https://www.youtube.com/channel/UCMzVdYy8htY-spd2JBEKCWw

Wrzesień z praktykantką

Praktykantka_3

We wrześniu uczniowie wszystkich klas Liceum Plastycznego oraz Liceum Sztuk Plastycznych mieli okazję poznać naszą absolwentkę – Marlenę Skoneczną. Studentka kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim odbywała praktyki studenckie pod okiem p. Joanny Mulawy poznając specyfikę zawodu nauczyciela. Praktykantka oprócz zapoznania się z zadaniami z jakimi na co dzień spotyka się nauczyciel tego przedmiotu oraz obserwowania zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk, samodzielnie przeprowadziła lekcje urozmaicając je ciekawymi prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami przygotowanymi dla uczniów. Marlena doskonaląc swoje umiejętności oraz nawiązując sympatyczną relację z uczniami dzieliła się z nimi nie tylko swoją wiedzą z zakresu historii sztuki, ale też wspominała dawne czasy spędzone w murach „Wyspiańskiego”. Cieszymy się, że na miejsce praktyk wybrała swoją dawną szkołę i spędziła z nami miesiąc w zupełnie nowym charakterze – jako nauczyciel-praktykant. Życzymy powodzenia w pisaniu pracy licencjackiej i  wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

A pozostałych naszych Absolwentów zapraszamy do odwiedzania szkoły.

Dla kandydatów do Liceum Plastycznego - mój ulubiony artysta?

Drogi Ósmoklasisto, który planujesz uczyć się w naszym "Plastyku", już niedługo czeka Cię sprawdzian umiejętności plastycznych oraz rozmowa z naszymi nauczycielami przedmiotów artystycznych. Wiemy, że jest to dla Ciebie duże przeżycie i stresujące wydarzenie, dlatego chcąc Ci pomóc w przygotowaniu się do rozmowy zrobiliśmy małą "ściągę" - jak opracować jeden z tematów, które powinieneś umieć - wypowiedź o swoim ulubionym artyście. Mamy nadzieję, że pozwoli Ci to skupić się na najważniejszych rzeczach i dobrze przygotować :) 

Grafikę przygotowała p. J. Mulawa.

Dla kandydatów do Liceum Plastycznego - mój ulubiony artysta?_1

 

Podstawa programowa - HISTORIA SZTUKI

CELE KSZTAŁCENIA – WYMAGANIA OGÓLNE

 1. Wiadomości z zakresu historii sztuki

Uczeń:

1) wykazuje się znajomością faktów, pojęć i terminów z dziedziny historii sztuki,  umożliwiającą odbiór dzieł sztuki dawnej i współczesnej we właściwych kontekstach;

2) rozumie teksty źródłowe i krytyczne;

3) samodzielnie zdobywa informacje na temat sztuki  i jej dziejów;

4) potrafi określić miejsca przechowywania i lokalizacji najistotniejszych dzieł sztuki;

5) rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne.

2. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki

Uczeń konstruuje poprawną merytorycznie wypowiedź (pisemną i ustną) na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. Swoją wypowiedź egzemplifikuje właściwym doborem argumentów i przykładów  z zakresu dziejów sztuki. Uwzględnia niezbędne konteksty (np. historyczny, społeczny,  filozoficzny, religijny, literacki, biograficzny).

3. Analiza i interpretacja dzieł sztuki i tekstów kultury

Uczeń przeprowadza opis i analizę (w tym analizę porównawczą) dzieł z różnych dziedzin sztuki, dokonując ich klasyfikacji pod względem stylu i znaczenia w dziejach sztuki.  Analizuje i interpretuje treść dzieła. Formułuje wnioski na podstawie tekstów źródłowych  i krytycznych, poświęconych sztuce.

CELE KSZTAŁCENIA  – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Czytaj więcej: Podstawa programowa - HISTORIA SZTUKI