Wymagania egzaminacyjne - cześć teoretyczna z historii sztuki

 ZAGADNIENIA NA CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU 2019/2020 - HISTORIA SZTUKI WRAZ Z KANONEM DZIEŁ

 Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Czytaj więcej: Wymagania egzaminacyjne - cześć teoretyczna z historii sztuki