Wymagania egzaminacyjne - cześć teoretyczna z historii sztuki

 ZAGADNIENIA NA CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ EGZAMINU DYPLOMOWEGO - HISTORIA SZTUKI WRAZ Z KANONEM DZIEŁ

 Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Czytaj więcej: Wymagania egzaminacyjne - cześć teoretyczna z historii sztuki