Informacja o egzaminie wstępnym do LSP - dla kandydatów na rok szkolny 2022/23

Tomaszów Mazowiecki  10.05.2022r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 zaprasza na sprawdzian

uzdolnień do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych, który odbędzie się

w dniu  6 czerwca 2022 r. o godz. 9.00  w siedzibie szkoły.

Proszę o zgłoszenie się z legitymacją uczniowską lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość i przyniesienie ze sobą: ołówki miękkie (najlepiej od B do 8B), gumkę, temperówkę, farby wodne (akryle, plakatówki, akwarele) lub pastele, pędzle różnej grubości, paletę do mieszania kolorów, możecie też skorzystać do tego celu z kartki papieru, nożyczki, klej i taśmę klejącą.

W dniu sprawdzianu  otrzymasz  zaświadczenie-usprawiedliwienie  do szkoły.

                 Sprawdzian składa się z dwóch części:

 1. sprawdzian praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej – maksymalna ilość punktów: 30
 2. rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych - maksymalna ilość punktów: 3

Uczeń zaliczył sprawdzian jeśli przystąpił do wszystkich części.

Podstawa prawna treści egzaminu do Liceum Sztuk Plastycznych – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r. poz. 356).

Wymagania dotyczą:

Kandydat odpowiada na pytania Komisji Egzaminacyjnej.

Aby ułatwić przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiamy katalog przykładowych pytań egzaminacyjnych.

 1. Opowiedz o twórczości ulubionego artysty, dlaczego jego dzieła są dla Ciebie interesujące?
 2. Opisz swój ulubiony obraz malarski lub rzeźbę, kto jest jego autorem?.
 3. Opowiedz o wystawie, którą widziałeś/łaś i dlaczego była dla Ciebie interesująca?.
 4. Dlaczego chcesz zostać uczniem Liceum Sztuk Plastycznych?
 5. Opowiedz o ciekawym zabytku architektonicznym (np. zamek, pałac, kościół, dworek), który widziałeś/łaś lub zwiedzałeś/łaś. Opowiedz, co spodobało Ci się najbardziej?
 6. Wymień miejsca w których organizowane są wystawy dzieł sztuki (np. gdzie prezentowane są obrazy lub rzeźby). Jak nazywają się takie miejsca?
 7. Czy zwiedzałeś/łaś Muzeum w swojej okolicy (lub np. w Tomaszowie Mazowieckim)? Co znaczy określenie: ekspozycja stała w Muzeum a co ekspozycja czasowa?
 8. Z czym kojarzy Ci się określenie ekspresja a z czym klasyka?
 9. Opowiedz co przedstawia obraz, o którym mówimy, że jest to martwa natura.
 10. Opowiedz co przedstawia obraz, o którym mówimy, że jest to pejzaż. Jakie rodzaje pejzaży możesz wymienić?
 11. Wymień trzy podstawowe kolory (bez czerni i bieli).
 12. Opowiedz jak uzyskasz kolor zielony z kolorów podstawowych.
 13. Opisz co to jest światłocień a co to jest kontrast np. w obrazie lub na zdjęciu.
 14. Z czym kojarzy Ci cię sztuka sakralna i co najczęściej przedstawia?
 15. Wyjaśnij termin grafika projektowa?

Ocenie podlega:

Oryginalność i sposób wypowiedzi, komunikatywność, zainteresowania oraz znajomość zagadnień związanych z dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

                                                                    

Kamila Mosiężnik – dyrektor szkoły

Na egzamin należy przybyć 20 minut wcześniej tj. o godz. 8.40.

Życzymy Wam powodzenia :)