Oferta edukacyjna Liceum Sztuk Plastycznych - 2023/2024

Ulotka_1

Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Maz. przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych oraz do pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Celem kształcenia jest rozwój osobowości twórczej młodzieży uwrażliwionej na piękno, wychowanie estetyczne oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe.

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych z uzdolnieniami artystycznymi. Nauka trwa 5 lat i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum oraz wykształcenie zawodowe - plastyczne. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy PLASTYKA z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Obok przedmiotów ogólnokształcących wszyscy uczniowie realizują blok przedmiotów artystycznych, w ramach którego odbywają się zajęcia z historii sztuki, rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych, fotografii i filmu. W klasie drugiej uczniowie dokonują wyboru specjalności artystycznej:

1. Specjalizacja: Aranżacja wnętrz – projektowanie i aranżowanie wnętrz, przedmiotów i przestrzeni użytkowych, mieszkalnych oraz publicznych.

2. Specjalizacja: Projektowanie graficzne – wykonywanie projektów z dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej.

W ramach wybranej specjalności uczniowie przygotowują i bronią pracę dyplomową.

 
Oferta edukacyjna LSP - Aranżacja wnętrz_1
 
10latLP_1
 
Tabelka z ofertą_1
 
 • Uczniowie „Wyspiańskiego” zdobywają indeksy na wyższe uczelnie artystyczne oraz wysokie miejsca i wyróżnienia w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Od kilku lat zajmujemy I i II miejsca w Makroregionalnym Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby – najważniejszym konkursie szkół artystycznych w Polsce.
 • Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i w Warszawie.
 • Organizujemy wystawy i plenery artystyczne.
 • Organizujemy kursy i staże zawodowe u pracodawców.
 • Realizujemy projekty artystyczne, malujemy murale w przestrzeni publicznej Tomaszowa Mazowieckiego.
 • Realizujemy projekty stypendialne: "Liga zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego", "Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego".
Liga zawodowców_1
 • Kształcimy kompetencje cyfrowe uczniów - szkoła realizuje innowacyjny program edukacyjny „Kreatywny Start”: dzięki imiennym licencjom uczniowie mogą korzystać w domu z 28 aplikacji wchodzących w skład pakietu Adobe Creative Cloud między innymi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe Animate i wiele innych.
Ulotka_1
 
 • Realizujemy projekty unijne, w ramach których uczniowie uczestniczą w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych.
Praktyki zagraniczne uczniów LSP we Włoszech z projektu PO WER:
 
Włochy 2022_32
 
Praktyki zagraniczne uczniów LSP w Grecji z projektu PO WER:
 
Grecja 2021 wycieczki 1_35

 • Nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzamin maturalny i kontynuują edukację na uczelniach artystycznych w Polsce i za granicą.

Możliwość kariery zawodowej:

Ulotka_1

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji oferty edukacyjnej Liceum Sztuk Plastycznych. Prezentujemy prace uczniów wykonane podczas nauki na przedmiotach artystycznych.

Wybrane prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych:

Oferta23_1

Zapraszamy wszystkich utalentowanych i ambitnych młodych ludzi, pragnących rozwijać swoje umiejętności artystyczne oraz zdobyć ciekawy i oryginalny zawód.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej:

 • Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.; tel./fax (44) 724 27 43 - sekretariat ZSiPO.
 • Bursa przy ZSP nr 3: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, tel. 44 724 56 41 lub 44 724 23 68 wewn. 22.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I FACEBOOKA: 

 
NASZA HISTORIA: