Informacje o przebiegu egzaminu dyplomowego w Liceum Sztuk Plastycznych

Drodzy Dyplomanci

Miło nam zawiadomić Was o szczegółach przygotowań i postępowania w trakcie egzaminu dyplomowego dla tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego. 

Egzamin teoretyczny z historii sztuki odbędzie się 20 i 21.04.2022 r. od godziny 8:30 z podziałem na grupy:

- grupa 1: 20.04.2022r. - sala nr 6

- grupa 2: 21.04.2022r.  - sala nr 6

Do dyspozycji uczniów oczekujących na egzamin: sala nr 10

Do sali nr 6 zdający będą proszeni przez kogoś z komisji. Po otrzymaniu zestawu pytań zdający ma 20 min. na przygotowanie się do odpowiedzi, w trakcie których może przygotować sobie konspekt wypowiedzi (kartki do notowania zapewnia szkoła, długopisy prosimy mieć swoje). Egzamin jest zdawany w formie ustnej, uczeń odpowiada na zestaw 3 pytań:

  1. a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki;
  2. b) charakterystykę twórczości wybitnego, znaczącego artysty z elementami jego życiorysu,
  3. c) omówienie na przykładach zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych, m.in. znajomości epok, stylów, kierunków z uwzględnieniem tła historycznego, społecznego i przemian kulturowych.

Część praktyczna egzaminu dyplomowego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022.

Egzamin praktyczny odbędzie się na sali gimnastycznej o godzinie 09.00 - wchodzicie według specjalizacji i alfabetycznie.

  • Ustawianie ekspozycji prac dyplomowych na sali będzie możliwe w dniu 22 kwietnia 2022r. od godz. 11.30
  • Ważne - > Dyplom Wasz (plansze) zostaje minimum na 2 lata w szkole w archiwum dlatego każdy musi być w papierowej teczce. Teczka musi być podpisana.
  • Po ustawieniu dyplomu w oczekiwaniu na egzamin, do Waszej dyspozycji będzie przeznaczona sala 103, gdzie będziecie mogli odpocząć i spokojnie czekać na wejście i swoją kolej.

Ogłoszenie wyników odbędzie się zaraz po zakończeniu każdej specjalizacji. Każdy dyplomant czeka w sali na zakończenie egzaminu swojej specjalizacji. Po zakończeniu egzaminu całej grupy ze specjalizacji, zostaną ogłoszone wyniki i cała grupa będzie mogła udać się do domu.

Później odbędzie się egzamin drugiej specjalizacji i po wszystkich obronach znowu będzie ogłoszenie wyników tylko w tej specjalizacji. Po zakończeniu egzaminu całej grupy ze specjalizacji, zostaną ogłoszone wyniki i cała grupa będzie mogła udać się do domu.

Dyplomy pozostają w szkole i na sali.

Życzymy Wam powodzenia!