Wymagania egzaminacyjne - cześć teoretyczna z historii sztuki

 ZAGADNIENIA NA CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ EGZAMINU DYPLOMOWEGO - HISTORIA SZTUKI WRAZ Z KANONEM DZIEŁ

 Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

 STAROŻYTNOŚĆ

 1. Malarstwo naskalne ery prehistorycznej.
 2. Architektura sakralna i sepulkralna starożytnego Egiptu.
 3. Kanon w Malarstwie i rzeźbie w starożytnego Egiptu.
 4. Malarstwo wazowe starożytnej Grecji.
 5. Budowle akropolu ateńskiego w okresie klasycznym.
 6. Typy świątyń i style w architekturze greckiej.
 7. Przemiany w rzeźbie greckiej w okresach: archaicznym, klasycznym i hellenistycznym.
 8. Typy budowli i architektura starożytnego Rzymu.
 9. Rzeźba i malarstwo w starożytnym Rzymie.
 10. Sztuka Etrusków.

 

ŚREDNIOWIECZE

 1. Sztuka pierwszych chrześcijan w starożytnym Rzymie (sztuka wczesnochrześcijańska)
 2. Sztuka bizantyjska – mozaiki i architektura.
 3. Architektura romańska i jej przykłady w Europie Zachodniej.
 4. Romańskie malarstwo i rzeźba w Europie Zachodniej.
 5. Polska sztuka przedromańska i romańska.
 6. Katedra gotycka we Francji narodziny, przykłady, rozwój.
 7. Architektura gotycka w Europie na przykładzie Anglii, Niemiec i Włoch.
 8. Rzeźba gotycka w Europie Zachodniej i w Polsce.
 9. Malarstwo gotyckie, techniki, forma i treść, wybrane przykłady.
 10. Popularne motywy ikonograficzne sztuki chrześcijańskiej oraz atrybuty świętych.
 11. Architektura gotycka w Polsce.

 

RENESANS

 1. Giotto di Bondone i jego znaczenie dla malarstwa europejskiego.
 2. Malarstwo XV i XVI wieku w Niderlandach .
 3. Życie i twórczość Jana van Eyck’a.
 4. Architektura XV i XVI wieku we Włoszech.
 5. Rzeźba renesansu we Włoszech.
 6. Sandro Botticelli i jego dzieła.
 7. Fenomen twórczy Leonarda da Vinci.
 8. Życie i twórczość Michała Anioła.
 9. Malarstwo włoskiego quattrocenta i cinquecenta.
 10. Manieryzm w architekturze, malarstwie i rzeźbie.
 11. Charakterystyka twórczości El Greco.
 12. Techniki graficzne z podziałem na druk wklęsły, wypukły i płaski.
 13. Sztuka renesansu w Niemczech.
 14. Sztuka renesansu w Polsce.

 

BAROK

 1.  Narodziny i rozwój sztuki barokowej.
 2.  Architektura barkowa we Włoszech.
 3.  Życie i twórczość Gianlorenzo Berniniego.
 4.  Życie i twórczość Caravaggio.
 5. Styl Ludwika XIV i barok we Francji.
 6. Barokowe założenia ogrodowe, charakterystyka i przykładowe realizacje.
 7. Barokowe malarstwo hiszpańskie.
 8. Życie i dzieło Rembrandta van Rijn.
 9.  Malarstwo flamandzkie i holenderskie w epoce baroku.
 10.  Architektura barokowa w krajach niemieckich.
 11.  Sztuka barokowa w Polsce.
 12.  Historia powstania oraz przebudowy Bazyliki św. Piotra –mecenasi, artyści, główne realizacje.
 13. Charakterystyka epoki rokoka na przykładzie malarstwa, rzeźby i architektury.

 

KLASYCYZM

 1. Sztuka klasycyzmu – inspiracje, cechy oraz najbardziej typowe przykłady z różnych dziedzin sztuki.
 2. Architektura klasycyzmu na przykładzie Francji i Niemiec.
 3. Nurt palladianizmu w architekturze.
 4. Malarstwo i rzeźba klasycyzmu.
 5. Życie i twórczość J.L. Davida.
 6. Architektura klasycystyczna i styl stanisławowski w Polsce.
 7. Najpopularniejsze muzea polskie i światowe – omówienie ich historii i kolekcji.

 

XIX w.

 1. Malarstwo romantyzmu na przykładzie Francji, Anglii, Hiszpanii i Niemiec.
 2. Życie i twórczość Francisco Goyi.
 3. Historyzm i eklektyzm w architekturze XIX wieku.
 4.  Sztuka oficjalna, czyli akademizm i jego przedstawiciele w sztuce Europejskiej.
 5.  Realizm w malarstwie europejskim XIX w.
 6. Grupa Prerafaelitów.
 7. Życie i twórczość Dantego Gabriela Rossettiego.
 8. Symbolizm w sztuce oraz jego przejawy w XIX w.
 9. Rewolucjonizm impresjonizmu - założenia kierunku oraz twórczość najwybitniejszych przedstawicieli.
 10. Kierunki postimpresjonizmu i ich przedstawiciele.
 11. Życie i twórczość Vincenta van Gogha.
 12. Życie i twórczość Henri de Toulouse-Lautreca.
 13. Secesja jako styl odrodzenia i integracji dyscyplin plastycznych.
 14. Życie i twórczość Gustawa Klimta.
 15. Malarstwo historyzmu w sztuce polskiej XIX w.
 16.  Realizm w malarstwie polskim XIX w.
 17. Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego.
 18. Życie i twórczość Jacka Malczewskiego.
 19. Sztuka okresu Młodej Polski.

 

XX w.

 1.  Fowizm i jego założenia oraz przedstawiciele kierunku.
 2.  Twórczość ekspresjonistów niemieckich przed I wojną światową.
 3. Kubizm, przedstawiciele oraz znacznie dla sztuki XX w.
 4. Życie i twórczość Pabla Picassa.
 5. Futuryzm i jego przedstawiciele.
 6. Czym jest sztuka abstrakcyjna oraz historia jej początków.
 7. Założenia dadaizmu, historia kierunku i jego przedstawiciele.
 8. Surrealizm i jego źródła inspiracji.
 9. Życie i twórczość Salvadora Dali.
 10. Suprematyzm w twórczości Kazimierza Malewicza.
 11. Konstruktywizm w Związku Radzieckim w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego.
 12. Geneza powstania i charakterystyka konstruktywizmu w Polsce.
 13. Życie i twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 14.  Ugrupowania w sztuce polskiej w pierwszej połowie XX wieku.
 15. Architektura modernistyczna, główne realizacje.
 16. Sztuka abstrakcyjna po II wojnie światowej.
 17. Życie i twórczość Jacksona Pollocka.
 18. Architektura postmodernistyczna.
 19. Na czym polegają: sztuka kinetyczna i op-art? Najważniejsze realizacje.
 20. Założenia kierunku pop-art i jego przedstawiciele.
 21. Życie i twórczość Andy’ego Warhola.
 22. Charakterystyka land-art oraz jego realizacje.
 23. Pojęcie konceptualizmu w sztuce.
 24. Ważne realizacje w rzeźbie XX wieku.
 25. Wybrane projekty architektów XX wieku.
 26. Pojęcia: asamblaż, ambalaż i environment na wybranych przykładach.
 27. Termin akcjonizm i jego przejawy w sztuce.
 28. Happening – założenia i realizacje.
 29. Życie i twórczość Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego.
 30. Życie i twórczość Aliny Szapocznikow.

 

 

Kanon dzieł, które należy znać na egzaminie dyplomowym

 

SZTUKA ERY PREHISTORYCZNEJ

 • • Wenus z Willendorfu,
 • • malowidła z Lascaux: Sala Byków i Altamiry w Hiszpanii,
 • • zespół Stonehenge (plan, bryła, rekonstrukcja),
 • • zabudowa Biskupina.

 

SZTUKA STAROŻYTNA

  • SZTUKA STAROŻYTNEJ MEZOPOTAMII
 • • ziggurat z Ur,
 • • sztandar z Ur,
 • • Stela Hammurabiego,
 • • ranna lwica – relief z Niniwy,
 • • asyryjska rzeźba Lamassu,
 • • miasto Babilon z Bramą Isztar.

 

SZTUKA STAROŻYTNEGO EGIPTU

 • • piramida faraona Dżesera w Sakkara (bryła),
 • • piramidy Cheopsa, Chefrena, Mykerinosa w Gizie,
 • • Sfinks w Gizie,
 • • Triada króla Mykerinosa,
 • • faraon Mykerinos z małżonką,
 • • Skryba z Sakkara,
 • • świątynia Ramzesa II w Abu Simbel (fasada),
 • • świątynia Hatszepsut w Deir-el-Bahari,
 • • świątynie w Karnaku i Luksorze,
 • • malowidło: Gęsi z Meidum,
 • • polowanie na dzikie ptactwo z grobu Menny,
 • • malowidłoTancerka i dwie muzykantki z grobowca Nachta w Tebach,
 • • złota maska Tutenhamona,
 • • głowa królowej Nefretete,
 • • płaskorzeźba Echnatona z rodziną.

 

  • SZTUKA MORZA EGEJSKIEGO W EPOCE BRĄZU
 • • Paryżanka – malowidło z Knossos,
 • • Książę wśród lilii – malowidło w Knossos,
 • • złota maska grobowa z Myken, tzw. Maska Agamemnona,
 • • Brama Lwów w Mykenach.

 

  • SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI

 

 • • schemat porządków architektonicznych, nazwy elementów porządków,
 • • ornamenty greckie
 • • przykładowe wazy w stylach: geometrycznym, orientalizującym, czarnofigurowym i czerwonofigurowym,
 • • czarnonofigurowa waza François,
 • • waza czarnofigurowa z przedstawieniem Achillesa i Ajaksa grających w kości,
 • • plan Akropolu ateńskiego,
 • • Partenon na Akropolu ateńskim (plan, bryła),
 • • Erechtejon na Akropolu ateńskim (plan, bryła ogólnie i od strony ganku kor,
 • • świątynia Ateny Nike Apteros na Akropolu ateńskim (bryła),
 • • teatr w Epidauros (plan, widok ogólny),
 • • posąg kurosa (np. z Sunion),
 • • kora archaiczna,
 • • Woźnica z Delf,
 • • Fidiasz – posąg Ateny Partenos (na przykładzie rzymskiej kopii),
 • • Fidiasz – Procesja Panatenajska – płaskorzeźba z Partenonu,
 • • Nike zawiązująca sandał – płaskorzeźba,
 • • Poliklet – Doryforos,
 • • Myron – Dyskobol,
 • • Praksyteles – Hermes z małym Dionizosem, Afrodyta z Knidos, Apollo z jaszczurką,
 • • Skopas – Bachantka,
 • • Lizyp – Odpoczywający Herakles, Apoksyomenos,
 • • Nike z Samotraki,
 • • Grupa Laokoona,
 • • Wenus z Milo,
 • • Apollo Belwederski,
 • • Umierający Gall,
 • • Ołtarz Pergamoński (plan, bryła, płaskorzeźby z fryzu).

 

SZTUKA ETRUSKÓW

 • • sarkofag małżonków z Caere (Cerveteri),
 • • Apollo z Wejów,
 • • Malowidła ścienne z grobowca Leopardów w Tarkwinii (np. Grający na aulosie lub Uczta),
 • • Wilczyca kapitolińska.

 

SZTUKA STAROŻYTNEGO RZYMU

 • • świątynia Westy w Tivoli (bryła),
 • • świątynia w Nemausus (dziś Nîmes) tzw. Maison Carrée,
 • • Panteon w Rzymie (plan, przekrój, fasada, wnętrze),
 • • Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum w Rzymie),
 • • akwedukt - tzw. Pont-du-Gard w Nîmes,
 • • mauzoleum Cecylii Metelli prz Via Apia,
 • • dom rzymski w Pompejach (przykładowy np. rekonstrukcja),
 • • Łuk Tytusa w Rzymie,
 • • Łuk Konstantyna w Rzymie,
 • • Kolumna Trajana w Rzymie,
 • • Ołtarz Pokoju (Ara Pacis) w Rzymie (bryła, płaskorzeźby),
 • • Statua Barberini,
 • • posąg konny Marka Aureliusza w Rzymie,
 • • posąg cesarza Augusta z Prima Porta,
 • • Flora - tzw. Primavera, fresk z domu w Stabiach,
 • • freski z Domu Wettiuszów w Pompejach,
 • • mozaika Bitwa pod Issos,
 • • portret fajumski (dowolny przykład).

 

SZTUKA WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA I ŚREDNIOWIECZA

  • SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA
 • • rekonstrukcja i plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie,
 • • Chrystus – Dobry Pasterz – rzeźba oraz fresk z katakumb Pryscylli w Rzymie,
 • • Sarkofag Juniusa Bassusa z IV w.,
 • • mauzoleum Galli Placydii w Rawennie,
 • • mauzoleum Konstancji w Rzymie wraz z mozaikami,
 • • Dobry Pasterz – mozaika z Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie.

 

  • SZTUKA BIZANTYJSKA I BIZANTYNIZUJĄCA
 • • Anthemios z Tralles, Izydor z Miletu – kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu (bryła, plan, wnętrze),
 • • mozaika przedstawiająca grupę Deesis z kościoła Hagia Sophia,
 • • kościół San Vitale w Rawennie (plan, wnętrze, mozaiki z prezbiterium: Orszak Justyniana I Wielkiego i Orszak Teodory),
 • • bazylika św. Marka w Wenecji (fasada i plan),
 • • ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej,
 • • ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa.

 

 

 

  • SZTUKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNA
 • • kaplica pałacowa w Akwizgranie (bryła, plan, wnętrze),
 • • kościół św. Michała w Hildesheim (bryła, plan),
 • • drzwi z Hildesheim,
 • • miniatura z Księgi z Kells – karta z monogramem Chiro.

 

  • SZTUKA ROMAŃSKA W EUROPIE ZACHODNIEJ I W POLSCE
 • • katedra w Spirze (bryła i plan),
 • • opactwo Maria Laach,
 • • Santiago de Compostela,
 • • kościół Cluny III (analiza obiektu na podstawie rekonstrukcji),
 • • kościół Nôtre Dame w Poitiers (fasada),
 • • Kościół w Tuluzie,
 • • zespół katedralny w Pizie,
 • • Kościół w Durham,
 • • portal w Moissac, Arles, Vezelay,
 • • rzeźby architektoniczne z Autun,
 • • freski z Tahull,
 • • tkanina z Bayeux,
 • • palatium z rotundą na Ostrowie Lednickim (plan),
 • • rotunda św. Feliksa i Adaukta w Krakowie,
 • • krypta św. Leonarda na Wawelu (wnętrze),
 • • kolegiata w Tumie pod Łęczycą,
 • • rotunda św. Prokopa w Strzelnie (bryła, plan),
 • • kolegiata w Kruszwicy (plan, bryła),
 • • kościół św. Andrzeja w Krakowie,
 • • założenia cysterskie na przykładzie Sulejowa
 • • Drzwi Gnieźnieńskie,
 • • kolumny z kościoła Norbertanek w Strzelnie,
 • • tympanon fundacyjny kościoła św. Prokopa w Strzelnie,
 • • portal z kościoła św. Elżbiety/Marii Magdaleny we Wrocławiu,
 • • posadzka w podziemiach kolegiaty w Wiślicy tzw. „Płyta Wiślicka”,
 • • patena kaliska,
 • • „Kielich Dąbrówki” z Trzemeszna.

 

SZTUKA GOTYCKA W EUROPIE ZACHODNIEJ I W POLSCE

 • • schemat rozkładu sił w kościele gotyckim,
 • • elementy dekoracji gotyckiej (rozeta, maswerk, pinakiel, wimperga, żabka, kwiaton, sklepienia: krzyżowo-żebrowe, gwiaździste, kryształowe, sieciowe, wachlarzowe),
 • • chór katedry w Saint Denis w Paryżu (plan, wnętrze),
 • • katedra Nôtre Dame w Paryżu (plan, bryła, wnętrze),
 • • katedra w Chartres (bryła, plan, wnętrze),
 • • katedra w Reims (bryła, plan),
 • • Sainte Chapelle w Paryżu (bryła, wnętrze kaplicy górnej),
 • • katedra w Kolonii (bryła),
 • • katedra w Salisbury (bryła, plan),
 • • katedra w Wells (bryła, plan, wnętrze),
 • • katedra w Mediolanie (fasada),
 • • Pałac Dożów w Wenecji (elewacja),
 • • katedra w Sienie (fasada),
 • • Palazzo Vecchio we Florencji (bryła),
 • • katedra św. Wita w Pradze (wnętrze), 11
 • • katedra we Wrocławiu (bryła) ,
 • • kościół Mariacki w Krakowie (bryła, plan, wnętrze z ołtarzem),
 • • barbakan w Krakowie (bryła),
 • • Wrocławski Ratusz (bryła),
 • • kościół Mariacki w Gdańsku (plan, bryła, wnętrze),
 • • zamek w Malborku,
 • • portal królewski w Chartres,
 • • Uta i Eckhart – rzeźby fundatorów z Naumburga,
 • • bracia Limburg – iluminacje z Bardzo bogatych godzinek księcia de Berry,
 • • Pieta z Avignon,
 • • Pieta z Lubiąża,
 • • Piękna Madonna z Wrocławia,
 • • Madonna z Krużlowej,
 • • nagrobek Kazimierza Wielkiego z katedry wawelskiej,
 • • Wit Stwosz - Ołtarz Mariacki, krucyfiks z kościoła Mariackiego w Krakowie, nagrobek Kazimierza Jagiellończyka,
 • • Ucieczka do Egiptu (poliptyk dominikański),
 • • Św. Anna Samotrzecia ze Strzegomia,
 • • Epitafium Wierzbięty z Branic,
 • • Opłakiwanie z Chomranic.

 

PROTORENESANS I RENESANS

PROTORENESANS WE WŁOSZECH

 • • Giotto - freski z kaplicy Scrovegnich w Padwie (Opłakiwanie, Pocałunek Judasza), freski z Asyżu: Kazanie do ptaków,
 • • Duccio – Maestá,
 • • Simone Martini – Zwiastowanie,
 • • Pietro i Ambrogio Lorenzetti – Alegoria dobrych i złych rządów w Palazzo Publico w Sienie,
 • • Nicola i Giovanni Pisano – Ambona w katedrze w Pizie.

 

SZTUKA QUATTROCENTA

 • ornament groteskowy,
 • • Filippo Brunelleschi – Florencja: Ospedale degli Innocenti, San Lorenzo, kopuła katedry we Florencji, kaplica Pazzich,
 • • Leon Battista Alberti - Tempio Malatestiano w Rimini, Santa Maria Novella we Florencji,
 • • Michelozzo – Palazzo Medici-Ricardi we Florencji,
 • • Lorenzo Ghiberti – II drzwi baptysterium florenckiego, (scena z Ofiarowaniem Izaaka), III drzwi do baptysterium florenckiego (tzw. Rajskie wrota),
 • • Donatello – Dawid, Posąg konny Gattamelaty,
 • • Andrea del Verrocchio - Dawid, Posąg konny Colleoniego, obraz Chrzest Chrystusa,
 • • Rodzina della Robbia - płaskorzeźby tonda z niemowlętami z Ospedale degli Innocenti,
 • • Masaccio - Wygnanie z raju, Grosz czynszowy, Trójca Święta,
 • • Fra Angelico - Zwiastowanie z Klasztoru św. Marka we Florencji,
 • • Paolo Uccello- Bitwa pod San Romano,
 • • Andrea Mantegna- iluzjonistyczny fresk z Camera degli Spozi w palazzo Ducale w Mantui, Chrystus z Brery,
 • • Domenico Ghirlandaio - Narodziny Marii, Starzec z wnukiem,
 • • Piero della Francesca – Zmartwychwstanie, Biczowanie, portrety Federico Montefeltra i Battisty Sforzy,
 • • Sandro Botticelli - Madonna Magnificat, Primavera, Narodziny Wenus.

 

MALARSTWO NIEDERLANDZKIE XV WIEKU

 • • Jan van Eyck – Ołtarz Gandawski(wraz z Hubertem van Eyck), Małżeństwo Arnolfinich, Madonna kanclerza Rolin,
 • • Rogier van der Weyden – Zdjęcie z krzyża, Sąd Ostateczny,
 • • Hugo van der Goes – Ołtarz Portiniarich,
 • • Hans Memling– Sąd Ostateczny,
 • • Hieronim Bosch – Ogród rozkoszy ziemskich, Wóz siana, Niesienie krzyża.

 

SZTUKA CINQUECENTA

 • • Donato Bramante – Tempietto w Rzymie, plan Bazyliki św. Piotra,
 • • Andrea Palladio - Teatro Olimpico, Il Redentore, Villa Rotonda,
 • • Michał Anioł – plan i kopuła Bazyliki św. Piotra, Biblioteka Laurenziana, Dawid, Pieta z bazyliki św. Piotra, Mojżesz, nagrobki Medyceuszy, Pieta Rondanini, freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, Sąd Ostateczny,
 • • Leonardo da Vinci - Madonna w grocie (dwie wersje), Ostatnia Wieczerza, Dama z gronostajem, Mona Liza, Święta Anna Samotrzeć,
 • • Rafael Santi - Piękna Ogrodniczka, Madonna Sykstyńska, Szkoła ateńska, Portret Leona X,
 • • Giovanni Bellini – Sacra Conversazione,
 • • Giorgione - Śpiąca Wenus, Burza, Koncert wiejski,
 • • Tycjan - Miłość ziemska i niebiańska, Wenus z Urbino, Karol V na koniu, Danae,
 • • Tintoretto - Ostatnia Wieczerza,
 • • Paolo Veronese - Uczta w Kanie Galilejskiej.

 

SZTUKA MANIERYZMU

 • • Jacopo Pontormo – Nawiedzenie, Zdjęcie z krzyża,
 • • Agnolo Bronzino – Zwycięstwo czasu nad miłością,
 • • Parmigianino – Madonna z długą szyją,
 • • Giuseppe Arcimboldo – Lato (z 1563 r.),
 • • Antonio Allegri zw. Correggio – Wniebowzięcie Marii fresk z kopuły katedry w Parmie, Danae,
 • • Giovanni da Bologna – Porwanie Sabinek, Merkury,
 • • Benvenuto Cellini – Perseusz, Solniczka Franciszka I,
 • • El Greco – Pogrzeb hrabiego Orgaza, Widok Toledo, Laokoon, Ekstaza św. Franciszka (z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach).

 

SZTUKA RENESANSOWA I MANIERYSTYCZNA POZA ITALIĄ

 • • Szkoła Fontainebleau – Diana łowczyni,
 • • Zamek w Chambord,
 • • Cornelis Floris de Vriendt: Ratusz w Antwerpii,
 • • Pieter Bruegel Starszy – Upadek Ikara, Wesele chłopskie, Wieża Babel, cykl Pory roku: Myśliwi na śniegu,
 • • Albrecht Dürer – Autoportret (jako Chrystus), Melancholia, graficzna wersja Adama i Ewy, Czterech jeźdźców Apokalipsy, Zając,
 • • Hans Holbein Młodszy – Portret Henryka VIII, Ambasadorowie,
 • • Lucas Cranach Starszy – Wenus i Amor (akty), Portret Marcina Lutra,
 • • Mathias Grünewald – Ołtarz z lsenheim.

 

SZTUKA RENESANSOWA I MANIERYSTYCZNA W POLSCE

 • • Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berrecci – zamek na Wawelu (krużganki, renesansowe wnętrza),
 • • Bartolomeo Berecci – kaplica Zygmuntowska (bryła, wnętrze), nagrobek Zygmunta Starego,
 • • Sale wawelskie – Sala poselska,
 • • Santi Gucci – zamek w Baranowie (plan, bryła z zewnątrz, dziedziniec), nagrobek Stefana Batorego, Zygmunta Augusta, nagrobek Anny Jagiellonki,
 • • Zamość (plan i widok ogólny na ratusz oraz kamienice),
 • • Giovanni Battista di Quadro z Lugano - ratusz w Poznaniu (bryła),
 • • kamienice braci Przybyłów w Kazimierzu Dolnym (elewacje),
 • • Jan Maria Padovano – attyka krakowskich Sukiennic,
 • • arrasy wawelskie z kolekcji Zygmunta Augusta,
 • • portret Anny Jagiellonki i Stefana Batorego Marcina Kobra,
 • • Kodeks Baltazara Behema – miniatura Ludwisarz,
 • • Antoni van Opbergen – Wielki Arsenał w Gdańsku (fasada),

 

     SZTUKA EPOKI BAROKU I ROKOKA

SZTUKA BAROKOWA WE WŁOSZECH

 

 • • Jacopo da Vignola, Giacomo della Porta - kościół Il Gesu (plan, przekrój, fasada),
 • • Carlo Maderna – fasada bazyliki św. Piotra w Rzymie,
 • • Gianlorenzo Bernini - schody Królewskie na Watykanie, kościół San Andrea na Kwirynale (fasada, plan), plac i kolumnada przed Bazyliką św. Piotra w Rzymie (plan, bryły), Dawid, Apollo i Dafne, Konfesja nad grobem św. Piotra, Ekstaza św. Teresy, Tron św. Piotra, Nagrobek papieża Urbana VIII, Fontanna Czterech Rzek,
 • • Niccolò Salvi – Fontanna di Trevi w Rzymie,
 • • Francesco Borromini - kościół San Carlo alle Quatro Fontane (plan, fasada), kościół San Ivo w Rzymie (plan i fasada),
 • • Baldassare Longhena - kościół Santa Maria della Salute w Wenecji (plan, bryła),
 • • Michelangelo Merisi da Caravaggio – Kosz z owocami, Chory Bachus, Lutnista, Złożenie do grobu, Wieczerza w Emaus, Śmierć Matki Boskiej, Dawid z głową Goliata,
 • • Artemisia Gentileschi - Judyta i Holofernes,
 • • Annibale Carracci – Triumf Bachusa i Ariadny fresk w Palazzo Farnese w Rzymie, Jedzący fasolę,
 • • Andrea del Pozzo – freski z kościoła San Ignazio w Rzymie,

 

SZTUKA BAROKU W HISZPANII

 • • churrigueryzm – wnętrze zakrystii kartuzów w Grenadzie,
 • • Diego Rodriguez de Silva y Velazquez - Stara kucharka, Infantka Małgorzata, Portret Filipa IV, Poddanie Bredy, Portret Innocentego X, Panny dworskie (Las Meninas), Wenus z lustrem ,
 • • Jose de Ribera – Męczeństwo św. Filipa,
 • • Francisco de Zurbarán - Martwa natura z czterema naczyniami,
 • • Esteban Bartolomé Murillo – Immaculata.

 

SZTUKA EPOKI BAROKU WE FRANCJI

 • • Charles le Brun, Louis le Vau - pałac Vaux le Vicomte (plan, bryła),
 • • Charles le Brun, Louis le Vau, Andre le Notre, Jules Hardouin-Mansart - Wersal, (pałac wraz z założeniem ogrodowym, plan, bryła, elewacja frontowa i ogrodowa, Galeria Zwierciadlana),
 • • Jules Hardouin-Mansart - kościół des Invalides w Paryżu (plan, bryła),
 • • Claude Perrault - wschodnia fasada Luwru,
 • • Georges de la Tour - Pracownia stolarska św. Józefa, Św. Maria Magdalena pokutująca (z lustrem),
 • • Claude Lorrain - Lądowanie Kleopatry w Tarsie, Odjazd św. Urszuli,
 • • Nicolas Poussin - Et in Arcadia Ego, Pogrzeb Fokiona,
 • • Bracia Le Nain – Portret rodziny chłopskiej,
 • • Hyacinthe Rigaud -Portret Ludwika XIV w stroju koronacyjnym,
 • • Pierre Puget – Milon z Krotonu,
 • • François Girardon - Apollo z nimfami (Wersal, ogród),

 

SZTUKA EPOKI BAROKU W EUROPIE PÓŁNOCNEJ

 • • Pieter Paul Rubens - Autoportret z Izabelą Brandt, Podniesienie Krzyża, Zdjęcie z krzyża z Antwerpii, Porwanie córek Leukippa, Przybycie Marii Medycejskiej do Marsylii, Trzy Gracje, Helena Fourment w futrze,
 • • Jacob Jordaens - Król pije,
 • • Anton van Dyck - Portret Karola I na łowach,
 • • Frans Snyders –Spiżarnia,
 • • Jan Bruegel Aksamitny –Bukiet,
 • • Rembrandt Hermesz van Rijn – Lekcja anatomii doktora Tulpa, Wymarsz strzelców, Danae, Hendrijke kąpiąca się w rzece, Portret Tytusa, Autoportret – Rembrandt jako apostoł Paweł, Autoportret z Saskią na kolanach, Powrót syna marnotrawnego, Krajobraz z trzema krzyżami (grafika), Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem (w Muzeum Czartoryskich w Krakowie), Dziewczyna w ramie obrazu i Uczony przy pulpicie (w Zamku Królewskim w Warszawie),
 • • Frans Hals - Regentki domu starców w Haarlemie, Wesoły bibosz, Czarownica z Haarlemu (Stara pijaczka),
 • • Jan Vermeer van Delft - Czytająca list (z Drezna), Kobieta ważąca perłę, Widok Delft, Alegoria malarstwa, Koronczarka, Nalewająca mleko,
 • • Jacob van Ruisdael - Młyn koło Wijk,
 • • Willem Claesz Heda - Martwa natura (Śniadanie),
 • • Christopher Wren - katedra św. Pawła w Londynie,
 • • Johann Bernhard Fisher von Erlach - kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu (fasada, plan, wnętrze), pałac Schönbrunn w Wiedniu,
 • • Lucas Hildebrandt – Belweder w Wiedniu,
 • • Balthazar Neumann - kościół Vierzehnheiligen, pałacu biskupi w Würzburgu,
 • • Mattihäus Daniel Pöppellmann – Zwinger w Dreźnie,
 • • Casma Damian i Egid Quirin Asam – kościół Jana Nepomucena w Monachium, ołtarz Wniebowzięcia NMP w kościele klasztornym w Rohr,
 • • Georg von Knobelsdorff – Pałac Sanssuci w Poczdamie,
 • • Dominiku Zimmermann - Kościół pielgrzymkowy w Wies.

 

PÓŹNY BAROK I ROKOKO W EUROPIE

 • • ornament rocaille,
 • • ceramika rokokowa np. z Miśni,
 • • Gabriel Germain Boffrand - hotel Soubise w Paryżu (wnętrze z Salonem księżnej),
 • • Antoine Watteau - Odjazd na Cyterę, Szyld Gersainta, Gilles,
 • • François Boucher - Kąpiel Diany,
 • • Jean-Honore Fragonarda – Huśtawka,
 • • Jan Piotr Norblin – Towarzystwo na wycieczce w parku,
 • • Jean-Baptiste Simeon Chardin - Modlitwa przed posiłkiem,
 • • Etienne Maurice Falconet - Pomnik Piotra I w Petersburgu,
 • • Ignaz Günther –Zwiastowanie,
 • • Thomas Gainsborough - Robert Andrews z żoną, Błękitny chłopiec, Poranna przechadzka,
 • • Sir Joshua Reynolds - Portret Nelly O`Brien,
 • • William Hogarth - W salonie pani z cyklu Modne małżeństwo (wersja olejna i graficzna).

 

BAROK I ROKOKO W POLSCE

 • • Giovanni Trevano - kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie (fasada, bryła, plan),
 • • Jan Trevano - Zamek Królewski w Warszawie, Pałac Biskupów krakowskich w Kielcach,
 • • Tylman z Gameren - kościół św. Anny w Krakowie, kościół Sakramentek w Warszawie, pałac Krasińskich w Warszawie,
 • • Karol Bay – kościół Wizytek w Warszawie,
 • • Zamek Ossolińskich - Krzyżtopór w Ujeździe,
 • • Augustyn Locci - pałac w Wilanowie (bryła),
 • • Pałac Branickich w Białymstoku,
 • • Konstanty Tencalla, Clemente Molli - Kolumna Zygmunta,
 • • warsztat włoski - dekoracja sztukatorska kaplicy Pana Jezusa w Tarłowie z fragm. Rozmowa Śmierci ze szlachcicem (Taniec Śmierci),
 • • Baltazar Fontana – dekoracja sztukatorska wnętrza kościoła św. Anny w Krakowie,
 • • Tommaso Dolabella – Portret Stanisława Tęczyńskiego,
 • • Anonim - Portret trumienny Stanisława Woyszy,
 • • Bartłomiej Strobel – Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego,
 • • Daniel Schulz - Portret Jana Kazimierza (w popiersiu)
 • • Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski – Jan III pod Wiedniem,
 • • Anonim - Taniec śmierci (z kościoła Bernardynów w Krakowie).

 

KLASYCYZM

SZTUKA NEOKLASYCYZMU W EUROPIE ZACHODNIEJ

 • • Jacques Ange Gabriel – Petit Trianon (obie fasady) w Wersalu,
 • • Jacques-Germain Soufflot – kościół św. Genowefy w Paryżu (plan, bryła, fasada),
 • • Claude-Nicolas Ledoux – Rogatki paryskie, założenie urbanistyczne Arc-et-Senans,
 • • Étienne-Louis Boullée – Projekt mauzoleum Newtona,
 • • Charles Percier, Pierre Fontanie – Łuk Triumfalny na placu Carrousel w Paryżu,
 • • Jean François Chalgrin – Łuk na Placu Gwiazdy w Paryżu,
 • • Pierre Vignon - kościół św. Magdaleny w Paryżu,
 • • Karl Friedrich Schinkel – Nowy Odwach i Altes Museum (plan, fasada) w Berlinie,
 • • Carl Gotthard Langhans – Brama Brandenburska w Berlinie,
 • • Lord Burlington (Richard Boyle) i William Kent – Chiswick House (willa wraz z parkiem),
 • • Robert Smirke – British Museum w Londynie,
 • • Jacques-Louis David – Przysięga Horacjuszy, Śmierć Marata, Sabinki, Śmierć Sokratesa, Portret pani Recamier, Bonaparte na przełęczy św. Bernarda, Koronacja Napoleona, Portret Stanisława Kostki Potockiego (z Wilanowa),
 • • Jean Auguste Dominique Ingres – Źródło, Wielka Odaliska, Łaźnia turecka, Portret panny Riviere,
 • • Antonio Canova – Amor i Psyche, Portret Pauliny Borghese, Henryk Lubomirski jako Amor,
 • • Bertel Thorvaldsen – Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, Pomnik Kopernika, Ganimedes i orzeł.

 

STYL STANISŁAWOWSKI I KLASYCYZM W POLSCE

 •  Dominik Merlini – Pałac Na Wodzie (obie fasady, bryła, wnętrza), pałac Królikarnia (plan, elewacje), Sala Rycerska w Zamku Królewskim,
 • Jan Chrystian Kamsetzer – Teatr na Wyspie w Łazienkach,
 • Szymon Bogumił Zug – kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie (plan, bryła, fasada), Park Arkadia k. Nieborowa,
 • Chrystian Piotr Aigner – kościół św. Aleksandra w Warszawie, Pałac i park w Puławach,
 •  Jakub Kubicki – Belweder w Warszawie (bryła),
 •  Antonio Corazzi – Teatr Wielki w Warszawie, Pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk (tzw. Pałac Staszica), Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu, Pałac Ministra Skarbu przy Pl. Bankowym w Warszawie,
 •  Marceli Bacciarelli – Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z klepsydrą, Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym,
 •  Bernardo Bellotto (zw. Canaletto) – Kolumna Zygmunta od strony Wisły, Krakowskie Przedmieście, Widok Warszawy od strony Pragi,
 •  Antoni Brodowski – Edyp i Antygona, Parys,
 •  Jakub Tatarkiewicz – Umierająca Psyche.

 

SZTUKA XIX WIEKU

ROMANTYZM W SZTUCE EUROPEJSKIEJ

 •  Francisco Goya y Lucientes - Maja naga, Maja ubrana, Gdy rozum śpi budzą się potwory (akwaforta z akwatintą z cyklu Kaprysy), Rozstrzelanie powstańców madryckich, Autoportret (w wieku dojrzałym), Portret księżnej Alba z 1785 r., Rodzina Karola IV, Saturn pożerający swe dzieci,
 •  Théodore Géricault - Tratwa Meduzy,  
 •  Eugène Delacroix - Dante i Wergiliusz w piekle, Wolność wiodąca lud na barykady, Śmierć Sardanapala, Scena z masakry na Chios, Kobiety algierskie, Portret Chopina,
 •  Caspar David Friedrich – „Nadzieja” w lodach, Podróżnik po morzu chmur, Mężczyzna i kobieta zapatrzeni w księżyc, Opactwo w dąbrowie, Mnich nad brzegiem morza, Krzyż w górach, Kredowe skały Rugii,
 •  William Blake – Przedwieczny,
 •  Johann Heinrich Fűssli - Koszmar (Nocne mary),
 •  Joseph William Turner - Szybkość, para, deszcz, Ostatnia droga Téméraire’a, Burza śnieżna, Pożar Parlamentu londyńskiego,
 •  John Constable - Wóz siana, Katedra w Salisbury (wersja z 1823 r.)
 •  Johann Friedrich Overbeck – Italia i Germania,
 •  François Rude - Wymarsz ochotników (Marsylianka).

 

ARCHITEKTURA XIX WIEKU

 •  Strowberry Hill w Londynie Horace Walpole’a,
 •  Henri Labrouste - Biblioteka św. Genowefy w Paryżu,
 •  John Nash– Pawilon królewski w Brighton (bryła),
 •  Charles Barry – Parlament w Londynie (bryła),
 •  Zamek Neuschwanstein (bryła),
 •  Karl Friedrich Schinkel – pałac w Kórniku (bryła),
 •  Charles Garnier – opera w Paryżu (bryła, fasada),
 •  Paul Abadie - Bazylika Sacré-Coeur w Paryżu,
 •  Joseph Paxton – Pałac Kryształowy w Londynie (zdjęcia i rekonstrukcje),
 •  Gustave Eiffel – wieża w Paryżu,
 •  Franciszek Maria Lanci – Żółta Karczma na Służewie w Warszawie,
 • Henryk Marconi – kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie, Hotel Europejski w Warszawies,
 • Józef Pius Dziekoński – Kościół św. Floriana na Pradze w Warszawie,
 • Jan Zawiejski – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
 • Louis Sullivan – Auditorium Building w Chicago.

 

AKADEMIZM I SZTUKA OFICJALNA W XIX WIEKU

 •  Thomas Couture – Rzymianie okresu upadku,
 •  Alexandre Cabanel – Narodziny Wenus,
 •  William – Adolphe Bouguereau - Narodziny Wenus,
 •  Henryk Siemiradzki – Dirce chrześcijańska, Pochodnie Nerona, Kurtyna Teatru Słowackiego w Krakowie.

 

PRERAFAELICI

 • John Everett Millais – Ofelia, Chrystus w pracowni stolarskiej,
 •  Dante Gabriel Rossetti –Zwiastowanie,
 •  William Holman Hunt – Przebudzone sumienie,
 •  Edward Burne-Jones – Złote schody.

 

REALIZM W MALARSTWIE EUROPEJSKIM

 •  Gustave Courbet – Kamieniarze, Atelier malarza, Dzień dobry, panie Courbet, Pogrzeb w Ornans,
 •  Camille Corot –Wspomnienie z Mortefontaine, Katedra w Chartres,
 •  Jean François Millet - Anioł Pański, Zbierające kłosy, Siewca,
 •  Theodore Rousseau – Dęby w Apremont,
 •  Józef Szermentowski - Odpoczynek oracza,
 •  Honore Daumier – Praczka, Ulica Transnonain w Paryżu,
 •  Ilia Riepin – Burłacy na Wołdze.

 

WOKÓŁ IMPRESJONIZMU

 •  Edouard Manet - Olimpia, Śniadanie na trawie, Bar w Folies-Bergère, Atelier w łódce, Rozstrzelanie cesarza Maksymiliana (1867-68),
 •  Claude Monet – Impresja, Wschód słońca, Dworzec Saint Lazare (Przynajmniej dwie wersje), Katedra w Rouen (przynajmniej trzy wersje), Stogi (dwie wersje), Nenufary (dwie wersje), Mostek japoński,
 •  Edgar Degas – Primabalerina, Klasa tańca, Wyścigi konne (Jeźdźcy. Amatorzy),
 •  Camille Pissarro - Czerwone dachy,
 •  Pierre-Auguste Renoir - Wielkie kąpiące się, Śniadanie wioślarzy, Huśtawka, Akt w słońcu,
 •  Berthe Morisot – Kołyska,
 •  James McNeil Whistler – Symfonia w bieli nr 2, Aranżacja szarości i czerni nr 1 (Matka artysty).

 

 

 

POSTIMPRESJONIŚCI

 •  George Seurat – Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte, Cyrk,
 •  Paul Cézanne - Dom wisielca, Martwa natura z kuchennym stołem, Góra Sainte-Victoire (kilka wersji), Autoportret, Chłopiec w czerwonej kamizelce, Grający w karty, Wielkie kąpiące się,
 •  Vincent van Gogh – Buty, Jedzący kartofle, Portret Ojca Tanquy, Nocna kawiarnia, Autoportret (z 1888 r.), Autoportret z zabandażowanym uchem, Droga z cyprysami, Słoneczniki (przynajmniej dwie wersje), Sypialnia van Gogha, Kruki nad łanem zboża, Gwiaździsta noc,
 •  Henri de Toulouse-Lautrec - Moulin Rouge, Les Ambasadeurs Aristide Bruant, Jane Avril w Jardin de Paris, Yvette Gilbert, W salonie, Divan Japonai,
 •  Paul Gauguin - Wizja po kazaniu – walka Jakuba z aniołem, Autoportret z Żółtym Chrystusem, Ta Matete, Manao Tupapau, Nevermore, Kobiety na plaży, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

 

SYMBOLIZM XIX WIEKU

 •  Gustave Moreau - Edyp i Sfinks, Zjawa,
 •  Puvis de Chavannes – Biedny rybak,
 •  Arnold Böcklin - Wyspa umarłych (wersja z 1880 r.),
 •  Odilon Redon – Oko jako dziwaczny balon (litografia),
 •  Paul Serusier –Talizman,
 •  Pierre Bonnard – Akt w kontrapoście,
 •  Maurice Denis – Muzy.

 

ARTS & CRAFTS MOVEMENT

 •  William Morris, Philips Webb – Red House w Londynie,
 • William Morris, Philip Webb – Meble (wybrany przykład) oraz tapeta z motywem kwiatów polnych (1876r.).

 

RZEŹBA XIX WIEKU

 •  François Rude – Marsylianka (rzeźba z Łuku Triumfalnego na Placu Gwiazdy),
 •  Honore Daumier –Ratapoil,
 •  Edgar Degas – Czternastoletnia tancerka,
 •  Jean-Baptiste Carpeaux – Taniec,
 •  Auguste Rodin – Myśliciel, Katedra, Pocałunek, Ręka Boga, Mieszczanie z Calais, Danaida,
 • Camille Claudel– Fala.

 

ROMANTYZM, HISTORYZM I REALIZM W MALARSTWIE POLSKIM

 •  Piotr Michałowski – Seńko, Napoleon na siwym koniu, Bitwa pod Somosierrą (wersja z ok. 1837 r.),
 •  Artur Grottger - Pożegnanie powstańca, rysunki: Kucie kos, Bój (z cyklu Lituania),
 •  Jan Matejko - Stańczyk, Rejtan – Upadek Polski, Kazanie Skargi, Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Poczet królów polskich, Konstytucja 3 Maja
 •  Henryk Rodakowski - Portret matki, Portret generała Henryka Dembińskiego,
 •  Józef Simmler – Śmierć Barbary Radziwiłłówny,
 •  Juliusz Kossak - Polowanie z sokołem, Stadnina na Podolu,
 •  Wojciech Kossak, Jan Styka- Panorama Racławicka (fragment z Kościuszką),
 •  Aleksander Kotsis - Ostatnia chudoba,
 •  Wojciech Gerson - Cmentarz w Zakopanem,
 •  Józef Szermentowski - Bydło schodzące do wodopoju,
 •  Maksymilian Gierymski – Pikieta powstańcza,
 •  Aleksander Gierymski - Altana w ogrodzie (oraz studia do obrazu), Żydówka z pomarańczami, Święto Trąbek, Wieczór nad Sekwaną, Trumna chłopska,
 •  Józef Chełmoński - Czwórka, Bociany, Kuropatwy na śniegu, Babie lato.

 

 

 

SECESJA I MODERNIZM

 •  Antonio Gaudi – Casa Mila, Sagrada Familia (fasada) w Barcelonie,
 •  Hektor Guimard – Wejścia do paryskiego metra,
 •  Victor Horta – Maison Tassel (klatka schodowa) w Brukseli,
 •  Joseph Olbrich - pałac Secesji wiedeńskiej (bryła),
 •  James Whistler – Pawia sala (wystrój),
 •  Emil Gallé – przykładowy wazon,
 •  Aubrey Beardsley – Pawia suknia, Salome,
 •  Gustave Klimt – Pocałunek, Judyta i Holofornes,
 •  Alfons Mucha – plakat reklamujący bibułki „Job”,
 •  Edward Munch – Krzyk, Madonna, Taniec życia,
 •  Stanisław Wyspiański – Planty o świcie, wystrój wnętrza domu Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie, witraże i polichromie kościoła Franciszkanów w Krakowie, Bóg Ojciec (witraż), kartony do witraży wawelskich, Staś, Mietek, Podwójny portret Elizy Pareńskiej, Autoportrety, cykl Widok na kopiec Kościuszki,
 •  Jacek Malczewski – Melancholia, Introdukcja, Błędne koło, Krajobraz z Tobiaszem, Zatruta studnia (1906, Poznań), Thanatos (1902, Warszawa),
 •  Witold Wojtkiewicz – Krucjata dziecięca,
 •  Józef Mehoffer – Dziwny ogród, witraże do katedry fryburskiej,
 •  Józef Pankiewicz –Japonka, Targ na kwiaty,
 •  Władysław Podkowiński – Dzieci w ogrodzie,
 •  Leon Wyczółkowski – Kopanie buraków (jedna z wersji), Rybacy (jedna z wersji),
 •  Julian Fałat – Krajobraz zimowy z rzeką,
 •  Kazimierz Stabrowski – Na tle witrażu,
 •  Jan Stanisławski – Topole nad wodą,
 •  Konrad Krzyżanowski – Chmury w Finlandii, Portret żony z kotem,
 •  Stanisław Witkiewicz – Willa pod Jedlami (bryła),
 •  Franciszek Mączyński, Tadeusz Stryjeński - Teatr Stary w Krakowie,
 •  Gustaw Landau-Gutenteger – Willa pod Jabłoniami Kindermana w Łodzi.

 

SZTUKA I POŁOWY XX WIEKU

FOWIZM

 •  Henri Matisse - Portret żony z zieloną pręgą, Radość życia, Harmonia w czerwieni,
 •  Andre Derain - Most Westminsterski,
 •  Maurice Vlaminck - Czerwone drzewa.

 

EKSPRESJONIZM

 •  Ernst Ludwig Kirchner - Autoportret z modelką, Kobiety na ulicy,
 •  Emil Nolde - Tryptyk Maria Egipcjanka, Ukrzyżowanie, Prorok (drzeworyt),
 •  Wassily Kandinsky - Błękitny jeździec, Kościół w Murnau,
 •  Franz Marc - Żółta krowa,
 •  Paul Klee - Maszyna do ćwierkania,
 •  Oskar Kokoschka- Morderca – nadzieja kobiet,
 • Otto Dix - Wojna,
 •  Georg Grosz - Filary społeczeństwa,
 •  Egon Schiele - Dziewczyna z zieloną pończochą.

 

KUBIZM I TENDENCJE POSTKUBISTYCZNE

 • • Pablo Picasso- Życie, Rodzina kuglarzy, Portret Gertrudy Stein, Panny z Avinion, Fabryka z Horta de Ebro, Portret Vollarda, Portret Kahnweilera, Martwa natura ze skrzypcami, Trzej muzykanci, Guernica, Panny dworskie wg Velazqueza,
 • • George Braque - Domy w Estaque, Gitara i klarnet, Martwa natura na stole.

 

FUTURYZM

 • • Umberto Boccioni - Jedyna forma ciągłości w przestrzeni, Ulica między domami,
 • • Giacomo Balla -Dynamizm psa na smyczy, Dziewczynka biegnąca na balkonie,
 • • Gino Severini - Dynamizm tancerki.

 

ÉCOLE DE PARIS

 • • Amedeo Modigliani - Portret Jeanie Hebouterne, Akt leżący,
 • • Marc Chagall - Ja i moja wieś, Autoportret z siedmioma palcami,
 • • Tadeusz Makowski - Szewc, Kapela dziecięca.

 

ART DÉCO

 • • Tamara Łempicka - Tamara w zielonym Bugatti,
 • • Jan Szczepkowski – Kapliczka Bożego Narodzenia,
 • • Wojciech Jastrzębowski – wnętrze gabinetu ministra w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego w Warszawie.

 

AWANGARDA ROSYJSKA

 • • Władimir Tatlin - projekt pomnika III Międzynarodówki,
 • • Naum Gabo - Wariacja sferyczna,
 • • El Lissitzky - Czerwonym klinem uderz w Białych,
 • • Kazimierz Malewicz - Czarny kwadrat na białym tle, Kompozycja suprematystyczna z 1915 r.

 

ABSTRAKCJONIZM W EUROPIE ZACHODNIEJ

 • • Wassily Kandinsky - Pierwsza akwarela abstrakcyjna, Ostry pełen spokoju kolor różowy,
 • • Piet Mondriana - Kompozycja I, Broadway Boogie Woogie,
 • • Theo van Doesburga – Kompozycja dysonansów.

 

DADAIZM

 • • Marcel Duchamp - Akt schodzący po schodach, L.H.O.O.Q, Fontanna, Suszarka do butelek, Panna młoda rozbierana przez swych kawalerów jednak…,
 • • Man Ray – Podarunek,
 • • Kurt Schwitters - Merzbild.
 • SURREALIZM
 • • Giorgio de Chirico - Tajemnica i melancholia ulicy, Niepokojące muzy,
 • • Max Ernst - Napoleon na odludziu, Ubieranie panny młodej, Las, Mała dziewczynka, która wstąpiła do Karmelu,
 • • Salvador Dali - Portret Mae West, Uporczywość pamięci, Płonąca żyrafa, Ostatnia wieczerza,
 • • Joan Miro - Karnawał Arlekina,
 • • Rene Magritte –Terapeuta.

 

SZTUKA POLSKA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

 • • Leon Chwistek - Szermierka, Uczta,
 • • Zbigniew Pronaszko - Akt,
 • • Tytus Czyżewski -Madonna z dzieciątkiem,
 • • Stanisław Ignacy Witkiewicz - Marysia i Burek na Cejlonie, Autoportret w rozbitym lustrze, Portret Edwardy Szmuglerówny z 1030 r., Portret Marii Nawrockiej, Autoportret z 1938 r., Portret Neny Stachurskiej,
 • • Jan Cybis -Martwa natura z kwiatami,
 • • Hanna Rudzka-Cybisowa- Portret Dunikowskiego,
 • • Zygmunt Waliszewski - Uczta renesansowa,
 • • Artur Nacht Samborski - Martwa natura z fikusem,
 • • Józef Czapski - Opera leśna w Sopocie.
 • • Władysław Strzemiński -Kompozycja unistyczna,
 • • Katarzyna Kobro - Kompozycja przestrzenna,
 • • Henryk Stażewski - Relief nr 12.
 • • Władysław Skoczylas -Zbójnicki,
 • • Zofia Stryjeńska - Spotkanie z synem z cyklu Pascha.
 • • Maria Jarema –Godziny.

 

ARCHITEKTURA I POŁOWY XX WIEKU

 • • Gerrit Rietveld - Willa Schroederów w Utrechcie,
 • • Mies van der Rohe - pawilon niemiecki w Barcelonie (1929), budynki przy Lakeshore Drive w Chicago,
 • • Le Corbusier - Villa Savoy, Jednostka mieszkalna w Marsylii,
 • • Frank Lloyd Wrighta - Willa Kaufmanna (Dom nad wodospadem),
 • • Walter Gropius i Adolf Meyer - fabryka „Fagus“,
 • • Walter Gropius - siedziba Bauhausu w Dessau,
 • • Erich Mendelssohn - Wieża Einsteina,
 • • Max Berg - Hala Stulecia we Wrocławiu.

 

RZEŹBA I POŁOWY XX WIEKU

 • • Henri Moore - Postać spoczywająca, Król i królowa,
 • • Constantin Brancusi - Księżna X, Niekończąca się kolumna, Ptak, Pocałunek.

 

SZTUKA II POŁOWY XX WIEKU

REALIZM SOCJALISTYCZNY W POLSCE

 • • Isaak Brodski – Lenin w Smolnym,
 • • Aleksander Kobzdej – Podaj cegłę, Kamieniarze,
 • • Włodzimierz Zakrzewski – Towarzysz Bierut wśród robotników,
 • • Marian Konieczny – Pomnik Lenina w Nowej Hucie,
 • • Lew Rudniew – pałac Kultury i Nauki w Warszawie,
 • • Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) – dzieło zbiorowe powstałe pod kierunkiem Józefa Sigalina i Stanisława Jankowskiego.

 

AMERYKAŃSKI EKSPRESJONIZM I ABSTRAKCJONIZM PO II WOJNIE

 • • Jackson Pollock -Wilczyca, Kompozycja 1A (1948)),
 • • Willem de Kooning - Kobieta I,
 • • Franz Kline - Obraz nr 2,
 • • Marek Rothko - Tryptyk w kaplicy uniwersyteckiej w Hudson.

 

INFORMEL W EUROPIE

 • • Jean Fautrier –Zakładnicy,
 • • Jean Dubuffet -Ręka w plecaku,
 • • Wols –Manhattan,
 • • Piotr Potworowski - Zdarzenie.

 

SZTUKA KINETYCZNA I ABSTRAKCJONIZM GEOMETRYCZNY

 • • Victor Vasarely - Kompozycja BOO (1978),
 • • Bridget Riley –Prąd,
 • • Sol Le Witt – Obraz bez tytułu z 1992.

 

SZTUKA POPULARNA (POP-ART)

 • • Robert Rauschenberga -Odaliska,
 • • Richard Hamilton -Co sprawia, że nasze mieszkania są tak piękne, tak pociągające…,
 • • Jasper Johns - Flagi, Cel z czterema twarzami,
 • • Claes Oldenburga - Dwa Cheesburgery,
 • • Andy Warhol -Wielka puszka zupy Campbell’s, Autoportret z cieniem, Marylin Monroe,
 • • Roy Lichtensteina - A teraz moi mali, za Francję, M – Maybe,
 • • George Segal - Cinema.

 

NOWY REALIZM WE FRANCJI

 • • César - Kciuk,
 • • Arman - Akumulacja dzbanków,
 • • Yves Klein - Antropometrie,
 • • Niki de Saint Phalle – Nana.

 

DZIAŁANIA, AKCJE, DOKUMENTACJE

 • •Joseph Kosuth - Jedno i trzy krzesła,
 • • Robert Smithson - Spiralna grobla,
 • • Christo (opakowanie Pont Neuf, gmachu Reichstagu).

 

NEOFIGURACJA I SZTUKA FIGURATYWNA

 • • Francis Bacon - Studium według portretu papieża Innocentego X Velazqueza, Trzy studia postaci do Ukrzyżowania,
 • • Duane Hanson - Turyści, Hipermarket lady,
 • • Richarda Estets - East River.

 

ARCHITEKTURA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • • Le Corbusier - kaplica Nôtre Dame du Haut w Ronchamp,
 • • Frank Lloyd Wright - Muzeum Gugenheima w Nowym Yorku,
 • • Renzo Piano i Richard Rogers - Centrum Pompidou w Paryżu,
 • • Jorn Utzon - Opera w Sydney,
 • • Charles Moore’a - Piazza d’Italia w Nowym Orleanie,
 • • Enzo Saarinen - Dworzec Lotniczy,
 • • Norman Foster - Ogórek, Kopuła Reichstagu,
 • • Franka O’Gehry - Muzeum Gugenheima w Bilbao.

 

RZEŻBA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • • Alberto Giacometti -Postać krocząca,
 • • Alexander Calder – Mobile.

 

WYBRANE ZAGADNIENIA ZE SZTUKI POLSKIEJ PO II WOJNIE

 • • Maria Jarema- Filtry 13,
 • • Piotr Potworowski -Krajobraz z Łagowa,
 • • Tadeusz Brzozowski -Pludry,
 • • Andrzej Wróblewski -Ukrzesłowienie, Rozstrzelanie V,
 • • Zdzisław Beksiński - kompozycja bez tytułu z 1983 roku z katedrą z piszczeli,
 • • Tadeusz Kantor - Multiple parasolowe, environment: Umarła klasa,
 • • Władysław Hasior - Wyszywanie charakteru, pomnik: Dzieciom Zamojszczyzny,
 • • Bronisław Linke - Autobus,
 • • Magdalena Abakanowicz -Abakan czerwony, Katharsis,
 • • Alin Szapocznikow - Autoportret zwielokrotniony,
 • • Gustaw Zemła - pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach,
 • • Jerzy Duda-Gracz - Hamlet Polny,
 • • Katarzyna Kozyra - Piramida zwierząt,
 • • Roman Opałko - Obraz liczony,
 • • Marian Bałka - Komunia.