Kultury Świata

 Kultury Świata_13

Po raz kolejny uczniowie Liceum Plastycznego wzięli udział w projekcie edukacyjnym Kultury Świata. Poziom prezentacji kultury, tradycji, walorów przyrodniczych oraz ciekawostek o wybranych państwach był bardzo wysoki a rywalizacja zacięta. Ostatecznie po burzliwych obradach jury przyznało zwycięstwo uczniom klasy 3LP za prezentację Hondurasu, a III miejsce zajęła klasa 1LP (Grecja). Podczas tegorocznej edycji projektu podsumowano konkurs  „Na rzecz użytkową z surowców wtórnych”, w którym wyróżniono Aleksandrę Kotkowską, Magdalenę Popiołek, Justynę Sobierską i Annę Świnogę. W czasie obrad jury uczniowie wysłuchali koncertu piosenek w wykonaniu Aleksandry Żegnałek, Anny Bystrońskiej i Filipa Gotyckiego przygotowanych przez pana Adama Tataradzińskiego. Nad całością działań czuwała pani Małgorzata Jończyk.