Zapraszamy na wernisaż

Agata Majda, absolwentka Liceum Plastycznego im. S. Wyspiańskiego, studentka 3 roku malarstwa i 1 roku projektowania ubioru na łódzkiej ASP, zaprasza na wernisaż swojej trzeciej już indywidualnej wystawy, która odbędzie się 22 marca w MDKu w Rawie Mazowieckiej. Jesteśmy dumni i zapraszamy! 

Zapraszamy na wernisaż_1

O Liceum Plastycznym

 

Misją naszego Liceum Plastycznego jest nauka poprzez sztukę.

Uczymy widzenia, odczuwania i rozumienia świata, w interdyscyplinarnym poznawaniu jego złożoności i barwności. To najważniejszy aspekt kształcenia wrażliwości plastycznej naszej młodzieży. Takie przygotowanie uczniów, wiedza jak i umiejętności zdobyte w trakcie edukacji, pomogą im później podjąć własne, samodzielne decyzje, nie tylko w obszarze zawodowym ale również w wyborze dalszej drogi kształcenia akademickiego, w tym lub pochodnym kierunku. Uczniowie w czasie 4 letniej nauki, doświadczają trudu obserwacji, interpretacji natury i projektowania w przestrzeniach 2D i 3 D. Realizują własne pomysły a co najważniejsze, uczą się twórczego i kreatywnego myślenia. Kreatywne i twórcze myślenie, to najcenniejsza umiejętność jaką muszą opanować i przyswoić.

Stałym elementem edukacji w naszym Liceum Plastycznym są wizyty w muzeach sztuki, nie tylko Łodzi, ale i w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. W ten sposób uczymy młodzież historii sztuki dawnej i rozumienia, odbioru sztuki najnowszej - sztuki współczesnej.

Każda wystawa jest szczegółowo omawiana. Zwracamy uwagę na ważne elementy i zagadnienia przydatne w kształceniu wrażliwości plastycznej naszych uczniów. Na przykładach wystawianych dzieł, wyjaśniamy problemy plastyczne w sferze kompozycji, zagadnień malarskich czy przestrzennych, znaczenia idei omawianej pracy. W dynamiczny i rozwijający sposób, młodzież poznaje nowe, jeszcze nieznane dla siebie obszary sztuki współczesnej. Bezpośrednie i u źródła uczenie się, jest próbą poznania nowej i trudnej przestrzeni jaką jest sztuka, zarówno ta historyczna jak i współczesna. 

mgr sztuki Krystyna Urbanowicz-Dudek

Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Tomaszowie Mazowieckim istnieje od 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, gdzie razem z Technikum nr 5 (zawody: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich) tworzy najbardziej „artystyczną” placówkę edukacyjną w mieście. Szkoła powstała aby sprostać potrzebom młodych ludzi z Tomaszowa i okolic, którzy są uzdolnieni plastycznie, pasjonują się sztuką i w tym kierunku chcą zdobyć wykształcenie. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Funkcjonowanie szkoły oparte jest na ustawach i aktach prawnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka w liceum plastycznym trwa 4 lata. W tym czasie uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko z przedmiotów ogólnokształcących, ale też przedmiotów artystycznych takich jak: historia sztuki (na poziomie rozszerzonym), podstawy projektowania, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu oraz projektowanie multimedialne. Od drugiej klasy realizowane są  zajęcia w wybranej przez ucznia specjalizacji: aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne, projektowanie ubioru. Języki obce nauczane w szkole to język angielski (na poziomie rozszerzonym) oraz język niemiecki. Realizowany jest również przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

W czwartej klasie uczniowie, którzy pozytywnie przejdą klasyfikację końcową, zdają egzamin dyplomowy. Składa się on z dwóch części – teoretycznej z historii sztuki oraz praktycznej tzw. „obrony” pracy dyplomowej wykonanej w zakresie danej specjalizacji. Później uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

Jesteśmy szkołą istniejącą dopiero od kilku lat, ale w tym czasie zdążyliśmy już ugruntować swoją pozycję wśród szkół artystycznych województwa łódzkiego, zajmując I i II miejsca w Makroregionalnym Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby który corocznie odbywa się w Katowicach. Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje biorąc udział w licznych konkursach plastycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Elementem naszej działalności, który wpisał się już na stałe w miejskie wydarzenia są wystawy prac naszych uczniów, które cieszą się dużym powodzeniem i uznaniem wśród mieszkańców Tomaszowa. Nawiązaliśmy również współpracę z Ośrodkiem Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, który chętnie gości nas i prace naszych uczniów w swoich galeriach. 

Absolwenci liceum plastycznego z powodzeniem zdają egzamin maturalny i kontynuują naukę na uczelniach wyższych takich jak Akademie Sztuk Pięknych, Uniwersytety i Politechniki wybierając różnorodne kierunki np. malarstwo, grafika, animacja, architektura wnętrz, historia sztuki, kulturoznawstwo.