Podstawy projektowania i kompozycji

Przedmiot; podstawy projektowania i kompozycji ma za zadanie przygotować uczniów do samodzielnych działań twórczych, związanych z profilem reklamy wizualnej i specjalności; formy użytkowe; specjalizacji; dekorowanie wnętrz.

Głównym zadaniem kształcenia jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na stosowanie jej w zakresie każdego innego nauczanego przedmiotu plastycznego. Uczeń musi poznać elementarne środki plastyczne, zdobyć pewną sprawność manualną i poznać podstawy zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Metodą pracy z uczniem, jest indywidualna korekta. Polega na indywidualnej analizie jego pracy, na rozmowie z uczniem, interpretacji problematyki konkretnego zadania i  zastosowanych środków wyrazu jak i technik wykonawczych. Wszystkie czynności realizowane są w ramach korekty, kierują ucznia do osiągnięcia założonego celu i wyniku końcowego. Bezpośrednio wynikają z jego poszukiwań i inspiracji.

Wiadomości i umiejętności nabyte w ramach tego przedmiotu są przypominane  i stosowane w praktyce, w latach następnych, w każdym cyklu kształcenia.

Krystyna Urbanowicz-Dudek