O pracowni

Nauka rysunku i malarstwa w tomaszowskim Liceum Plastycznym opiera się na założeniach Podstawy Programowej i realizowana jest według projektów autorskich.

Nasze Liceum Plastyczne nie jest zwykłą szkołą. To miejsce formowania, inicjacji, wprowadzania młodego człowieka w arkana rzemiosła artystycznego i projektowego, co może zaowocować ciekawą twórczością a nawet sztuką.

W przedmiocie Rysunek i Malarstwo pomagamy młodym adeptom wykształcić umiejętności i wrażliwość potrzebne do artystycznego opisywania rzeczywistości .

Realistycznego i metaforycznego wyrazu prac uczymy poprzez ćwiczenia praktyczne w pracowni i w plenerze oraz wzbogacanie świadomości uczniów własnymi doświadczeniami i refleksjami gdyż, wszyscy pedagodzy prowadzący te zajęcia są aktywnymi twórcami.

Proces formowania nie jest łatwy. Wymaga on od ucznia sporej uczciwości wobec siebie, dlatego tak ważne w tym procesie jest zaangażowanie, poświęcony czas, usilna praca nad doskonaleniem warsztatu oraz własnego, artystycznego wyrazu.

Nasza szkoła pragnie przede wszystkim pomóc młodzieży stać się dobrymi rzemieślnikami, podpowiedzieć kierunek, w którym będą się mogli dalej kształcić dostrzegając nieustannie piękno i tajemnice świata.

Dzięki pracy naszych artystów i pedagogów w roku 2016 i 2017 uplasowaliśmy się w czołówce najlepszych Liceów Plastycznych w kraju a młodzież zdobyła pierwsze miejsca w Przeglądach Makroregionalnych i Ogólnopolskich z rysunku, malarstwa i rzeźby.

Mury naszej placówki opuściło już wiele roczników uczniów, których spora część podjęła studia na różnych wydziałach Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.

Jesteśmy otwarci na wszystkich wrażliwców i racjonalistów, dla których trudy formowania siebie i własnych artystycznych propozycji stanowią ciekawą perspektywę oraz wyzwanie.