Rzeźba

Zajęcia z przedmiotu; Rzeźba, prowadzone są przez 4 lata edukacji w Liceum Plastycznym w Tomaszowie Mazowieckim.

Zajęcia z Rzeźby, mają poszerzony zakres  tematyczny, ze względu na ścisły związek z profilem kształcenia (reklamą wizualną i projektowaniem; dekorowaniem wnętrz). W obu specjalizacjach, rzeźba ma rozwinąć wrażliwość uczniów na relacje przestrzenne i wykształcić umiejętności przydatne w dalszej, późniejszej pracy zawodowej.

Poszerzony zakres tematyczny wiąże się z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń w połączeniu z prezentacją cykli wykładów na temat historii sztuki; wybranych tematów z historii rzeźby i sztuki współczesnej. Wykłady poszerzone są o prezentacje fotograficzne współczesnych dzieł sztuki, w oparciu o nie, omawianie są zagadnienia i problemy przestrzenne. Wykłady poszerzone są o prezentacje filmów o tematyce odnoszącej się bezpośrednio do omawianych zagadnień tematycznych i problemowych.

Ćwiczenia ze względu na swoją czasochłonność, kontynuowane są w trakcie nauki cyklicznie, rozwijając i doskonaląc umiejętności ucznia. Dotyczy to w szczególności ćwiczeń z natury, studiów nad modelem postaci człowieka czy portretu w glinie.

 

dr hab. Zbigniew Dudek