Aranżacja wnętrz

Aranżacja wnętrz to specjalizacja, w trakcie której uczeń rozwija umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość oraz swoje indywidualne predyspozycje. Na zajęciach kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Po zakończeniu edukacji absolwent potrafi przejść proces projektowy – od idei poprzez dokumentację do realizacji dzieła.

W pracowni uczniowie mają do dyspozycji laptopy wyposażone w programy Corel Draw, Photoshop oraz Cad Decor (nowoczesny program do projektowania 3D).

Uczniowie są zachęcani do samodzielnych działań twórczych, wykorzystując swoje zdolności manualne i intelektualne, czerpiąc ze światowego dorobku kultury oraz sztuki. Wyposażeni zostają we wiedzę z zakresu kompozycji, światła, zasad ergonomii, umiejętności planowania pracy. Zajęcia sprzyjają kreatywności i samodzielności w koordynowaniu nowych zamierzeń.